MODCO Inspiration EP.03 Vetiver Pearl

🐚
Vetiver Pearl
Handcrafted jewelry and genuine pearl and more than Pearls.

ไข่มุกเป็นเครื่องประดับที่ผู้หญิงชื่นชอบและมีไว้อยากมีไว้ครอบครอง
ถ้าได้สะสมไข่มุกแล้วจะติดใจ อยากมีต่อไปเรื่อยๆ ในทุกๆ สายพันธ์ของไข่มุก
ทางแบรนด์จึงอยากจะแชร์เรื่องราวต่างๆ ผ่านไข่มุก ผ่านงานดีไซน์
เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงเเละเป็นส่วนหนึ่งในการชื่นชอบไข่มุกไปด้วยกัน 🤍🫧


Vetiver Pearl is built on the belief that you deserve to stand out.
We have spent years perfecting our argument to the world’s oldest beliefs, that luxury is expensive and elegance must be complex.
We source genuine tanzanite, topaz and both fresh and saltwater baroque pearls for all our products, because authenticity matters. They are designed to be adaptable, because you deserve to be exclusively and unapologetically you.
We don’t make jewelry. We design symbols that show the world you’re unique and destined for greatness.

1
ไอเดียในการทำงานได้ Inspiration จากช่องทางไหนบ้าง
ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์
การที่เห็นคนอื่นใส่ไข่มุกที่แบรนด์ดีไซน์ทำให้ทางแบรนด์ได้ Inspiration ในการผลิตชิ้นงานใหม่ๆ

2
เทคนิคถ่ายทอดงานให้คนในทีมทำงานได้อย่างคล่องตัว
มีวิธีการอย่างไรบ้าง
วางแผน ก้าวตkมเทคโนโลยีทุกยุค และแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

3
ข้อควรระวังของดีไซเนอร์ในการทำงาน
ควรมีเรื่องอะไรบ้าง
ไม่ควรมีงานที่เหมือนกับแบรนด์อื่น

4
สิ่งที่ต้องรู้นอกเหนือจากงานออกแบบ
ที่ดีไซเนอร์ควรมี
จรรยาบรรณ

5
ถ้าเกิดเปรียบตัวเองเป็นเมนูอาหาร
จะเป็นเมนูอะไร และดื่มกับเครื่องดื่มอะไร
Cabonara + White wine
Cabonara เป็นเมนูที่แต่ละคนทำออกมาได้ไม่เหมือนกัน แม้จะเป็นสูตรเดียวกัน
เหมือนกันตัวเองที่มั่นใจในตัวเอง ว่าไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
ไวน์ก็เช่นกัน White Wine มีหลายประเภท อยู่ที่คนเลือกว่าจะเลือกรสชาติไหนที่เหมาะกับเรา

6
ถ้าหากพรุ่งนี้โลกแตก Project สุดท้าย
ที่อยากทำคืออะไร
อยากเปิดร้าน Vetiver Pearl ที่ Dubai

💌
vetiverpearl.com
Instagram | Facebook

%d bloggers like this: