Sport Passion Inter Group

Open Jobs - 0

About Company

บริษัท สปอร์ต แพสชั่น อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ผู้แทนนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ พีค ทุกชนิดอย่างถูกต้องแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 จากความชื่นชอบและความหลงใหลเกี่ยวกับกีฬาและเครื่องแต่งกายแนวสปอร์ต รวมไปถึงความต้องการในการผสมผสานระหว่างกีฬาและแฟชั่นเข้าด้วยกัน ดังชื่อของบริษัทฯ ที่ได้ถูกแต่งตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้นำเข้า และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์พีคสู่ประเทศไทยเพื่อตอบสนองความต้องการ และนำเสนอทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้าที่รักกีฬาและเครื่องแต่งกายแนวสปอร์ต โดยเฉพาะ กีฬาบาสเกตบอล พร้อมจุดต่างในเรื่องของคุณภาพ เทคโนโลยีเฉพาะ และราคาที่คุ้มค่า รวมไปถึงการบริการที่ยอดเยี่ยมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด ทีมงานบริหารและจัดการของเราพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมเยาวชนไทยให้หันมารักและสนใจในการเล่นกีฬากันมากขึ้น เพื่อห่างไกลจากยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทั้งนี้บริษัทฯ และแบรนด์พีคยังได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมต่อองค์กรการศึกษา และสถาบันต่างๆไปพร้อมๆกัน

Leave a Reply