IDEA FOCUS 38

Open Job - 1

About Company

IDEAFOCUS 38
เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้า รวมกับความริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ผลงานใหม่ๆ ทั้งด้านงานออกแบบ ขั้นตอนการผลิต และการเข้าปฏิบัติงานจริง

Portfolio

Leave a Reply