Content Creator & Video Creator

Application deadline closed.

Job Overview

Job Description

WAY Magazine เคยเป็นสิ่งพิมพ์รายเดือน ตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับแรก ตุลาคม พ.ศ.2549 เป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาหนักแน่น แต่รูปแบบนำเสนออุดมด้วยความคิดสร้างสรรค์ ครอบคลุมประเด็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และไลฟ์สไตล์
WAY Magazine ก่อตั้งโดย อธิคม คุณาวุฒิ เป็นการรวมตัวของคนหนุ่มสาวที่ชำนาญการทำนิตยสารและสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นผู้ผลิตคอนเทนท์ที่สนใจข่าวสารความเคลื่อนไหวทางสังคม และเป็นแหล่งชุมนุมคอลัมนิสต์คุณภาพสูง
waymagazine.org คือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนิตยสาร WAY เปิดตัวในปี 2555 เพื่อรองรับพฤติกรรมการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนไป เป็นศูนย์รวมงานชิ้นสื่อสารในโลกออนไลน์ทุกรูปแบบของ WAY ไม่ว่าจะเป็นข้อเขียน ภาพถ่าย กราฟิก วิดีโอ โดยทำงานร่วมกับเครื่องมือโซเชียลมีเดีย เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนยุคปัจจุบันและอนาคต

WAY Magazine รับสมัครเพื่อนร่วมงาน content creator 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
• มีทักษะการเขียน กระหายการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่อง
• สนใจข่าวสาร สนุกที่จะอ่าน คิด วิเคราะห์
• อ่านและแปลภาษาอังกฤษได้
• ทำงานเป็นทีมได้ มีความมั่นใจสมดุลกับความสามารถ
• สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและกรอบระยะเวลาการทำงาน
• บริหารจัดการตัวเองได้ดี สุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแข็งแกร่ง

วัฒนธรรมองค์กรที่ควรทราบ
1. โดยปกติเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 3 วัน (จันทร์-พุธ-ศุกร์) แต่สามารถยืดหยุ่นตามเหตุจำเป็น (ออฟฟิศอยู่ซอยอ่อนนุช 66)
2. เชื่อในการสร้าง multi-skill
3. ระยะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานค่อนข้างใกล้ชิด
4. นับถือความเป็นมืออาชีพ

WAY รับสมัคร video creator มาร่วมทีม

คุณสมบัติ

1. คิดประเด็นได้ ถ่ายงานเป็น ตัดต่อมีรสนิยม 
2. ทำงานเป็นทีมได้ มีความมั่นใจสมดุลความสามารถ
3. ตื่นตัวกับข้อมูลข่าวสาร มีพื้นฐานคิด วิเคราะห์ จับประเด็น 
4. บริหารจัดการตัวเองได้ดี มีสติสัมปชัญญะ 
5. เชื่อในการพัฒนาตนเอง

ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 ธันวาคม 2565

🙌 ฝาก MODCO ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยการติด #MODCOjobs ไปในใบสมัครด้วยนะ ขอบคุณที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา
✉️ หากการลงประกาศนี้ไม่เหมาะสม สามารถเเจ้งมาได้ที่ social@mod—co.com